Endometr RAYPEX 6 - Dental Love

Dental Love

Endometr RAYPEX 6

Podobnie jak mikromotor endodontyczny to urządzenie wykorzystywane przy leczeniu kanałowym. Pozwala ono na bardzo dokładne określenie długości kanałów zębowych. Dzięki temu wiemy jakiej długości narzędzi użyć do ich opracowywania. Jest to bardzo ważne ze względu na skuteczność leczenia kanałowego. Użycie narzędzi zbyt krótkich oznacza, że kanał nie zostanie opracowany na całej długości i pozostaną w nim resztki bakterii, które spowodują powstanie kolejnego stanu zapalnego i konieczność powtórzenia procedury leczenia. Z kolei użycie narzędzi zbyt długich może prowadzić do uszkodzenia tkanek wokół korzenia. Wykorzystanie endometru pozwala nam uniknąć obu tych zagrożeń.