Fundusze Unijne - Dental Love

Dental Love

Fundusze unijne

Magdalena Wawro-Pampuszko Stomatologia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych w gabinecie stomatologicznym”.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w gabinecie stomatologicznym innowacyjnych metod diagnostycznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup najnowszej generacji aparatu RTG do wykonywania zdjęć tomograficznych w technologii stożkowej CBVT. Cyfrowy aparat RTG optymalizuje i digitalizuje obecny przebieg pracy oraz pozwala przeprowadzić pełną diagnostykę niezbędną w stomatologii. Uzupełnieniem zakupywanego tomografu jest sprzęt do diagnostyki i zabiegów oraz oprogramowanie pozwalające na łatwe wykorzystywanie uzyskanego materiału diagnostycznego, zaplanowanie leczenia oraz wykonanie całego zakresu procedur związanych z leczeniem endodontycznym, protetycznym, implantologicznym i ortodontycznym.

 

Planowane efekty:

W ramach projektu planowane jest:

– Wprowadzenie czterech nowych usług i jednej ulepszonej,

– Poprawa BHP,

– Zastosowanie rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnej,

– Wejście na nowe rynki,

– Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,

– Rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie,

– Stworzenie nowych miejsc pracy

 

Wartość projektu:

310.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

128.555,88 zł