Stomatologia Dental Love Tychy – Wawro-Pampuszko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę Organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 623zgodnie z art. 32c pkt.2 

 

 W jednostce występują następujące rodzaje urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; 

 

Aparat do zdjęć stomatologicznych – wewnątrzustnych

Aparat do zdjęć stomatologicznych – pantomograficznych

 

Jednostka posiada ZEZWOLENIA  wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie następujących pracowni:

·       Pracowni RTG   418/2019 z dn 05.09.2019

·       Aparat RTG CS 2100 – 163/2013 z dn 09.05.2013

·       Aparat RTG CS 8100 – 419/2019 z dn 05.09.2019

 

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

 

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatu – na podstawie wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony 
przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (
Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (
Dz.U. 2020 poz. 2300) Pracownia Rentgenowska – Gabinet Stomatologiczny w jednostce jest terenem nadzorowanym.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej –  zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej  6 mSv,  personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego 

(Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20 mSv/rok;

– ogół ludności : 1 mSv/rok.

 

Uwaga: 

       na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

       Pracownia Rentgenowska nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Ułatwienia dla pacjentów dental love Stomatologia tychy

Bezbolesne Leczenie, stomatolog dentysta tychy

Bezbolesne leczenie

Parking, stomatolog dentysta tychy

Parking w odległości 50 m

Wi-Fi, stomatolog dentysta tychy

Bezpłatne Wi-Fi

Mikroskop stomatologiczny, stomatolog dentysta tychy

Mikroskop stomatologiczny

Kawa, stomatolog dentysta tychy

Kawa i herbata

Kącik dla dzieci, stomatolog dentysta tychy

Kącik dla dzieci

Klimatyzacja

Klimatyzacja

Ładowarki

Bezbolesne leczenie

Światło dzienne

Światło dzienne

Wygodna poczekalnia

Wygodna poczekalnia

Płatności kartą

Płatności kartą

Czasopisma i książki

Czasopisma i książki

Gabinet dla dzieci

Gabinet dla dzieci

Autoklaw do końcówek

Autoklaw do końcówek

Kamera wewnątrzustna

Kamera wewnątrzustna

Wektor Paro

Wektor Paro